vrhlogoslogo SOD napis-slo

Promocija istraživanja vilinih konjica u okviru obilježavanja Dana parka prirode Hutovo blato / Promotion of the dragonfly research within the celebration of Hutovo blato Nature Park day

10379359 865492713477610 1998681311 nU periodu od 22. do 27.05.2014. godine u okviru obilježavanja Dana parka prirode Hutovo blato članovi Udruženja BIO.LOG zajedno sa članovima Slovenskog odonatološkog društva provodili su istraživanje vilinih konjica na području Hutovog blata. Istraživanje koje se odvija u saradnji sa parkom prirode Hutovo blato je dio projekta Udruženja koji finansira Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Cilj istraživanja koje provodimo tokom maja i juna mjeseca je identifikacija staništa ugroženih vrsta vilinih konjica, prije svega identifikacija staništa i veličine populacije vrste Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825), ugrožene Evropske vrste za koju Hutovo blato predstavlja jedino poznato stanište u Bosni i Hercegovini.

Tokom prvog dijela istraživanja registrovali smo ukupno 28 vrsta vilinih konjica i koristeći čamce po prvi put obavili istraživanje u unutrašnjosti močvarnog kompleksa Deranskog jezera i Svitavske akumulacije. Pored toga, prikupili smo i interesantne podatke o drugim ugroženim vrstama, uključujući mekušce, leptire, vodozemce i gmizavce koji naseljavaju ovaj najznačajniji močvarni kompleks u BiH.

Tokom vikenda su nam u istraživanju pomogle i studentice biologije sa univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru koje su se sa velikim interesovanjem uključile u istraživanje vilinih konjica i leptira u parku.

Promotion of the dragonfly research within the celebration of Hutovo blato Nature Park day

In the period from 22. to 27.05.2014. in the framework of the celebration of Hutovo blato Nature Park day, the members of the BIO.LOG Society together with the members of the Slovenian odonatological society conducted a field research of dragonflies in Hutovo blato. The research that is carried out in cooperation with Hutovo Nature Park is part of a project funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). The aim of research carried out during the months of May and June is the identification of habitats of endangered dragonfly species, primarily the identification of habitat and population size of Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825), an endangered species for which Hutovo blato is the only known habitat in Bosnia and Herzegovina.

During the first part of the research we observed a total of 28 dragonfly species and using boats for the first time we carried out a survey in the interior of the wetland complex Deransko Lake and Svitavsko accumulation. In addition, we collected interesting information about other endangered species, including molluscs, butterflies, amphibians and reptiles that inhabit this most important wetland complex in BiH.

Over the weekend, several biology students from the Džemal Bijedić university from Mostar joined us. With great interest they helped in the survey of dragonflies and butterflies in the park.

Pogledajte i galeriju slika:

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba