vrhlogoslogo SOD napis-slo

PDF o istraživanju populacije Lindenia tetraphylla u Hutovom blatu

vijest lindenija PDF

U okviru projekta napravili smo i PDF posvećen istraživanju populacije ugrožene evropske i mediteranske vrste Lindenia tetraphylla u Hutovom blatu, jedine populacije ove vrste u Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa Parkom prirode Hutovo blato u okviru CEPF projekta udruženje BIO.LOG provodi istraživanje na području parka sa ciljem procjene populacije i uspostave monitoringa kako bi se osiguralo dugoročno očuvanja ove vrste u Bosni i Hercegovini.

L. tetraphylla jedina je vrsta ovog roda u svijetu i jedna od najvećih vrsta vilinih konjica kod nas. U dolini rijeke Neretve javlja se posebna tamna forma ove vrste koja nije prisutna nigdje drugo u Evropi.

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba