vrhlogoslogo SOD napis-slo

Identifikovana područja za zaštitu tri vrste vilinih konjica sa aneksa II Direktive o staništima EU

 IMG 4644

U okviru projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“ posebno su istraživana staništa vrsta koje se nalaze na aneksu II Direktive o staništima EU. Na istraživanom području to su Lindenia tetraphylla (Hutovo blato), Coenagrion ornatum i Cordulegaster heros (dolina rijeke Trebižat i pritoke Neretve). Na osnovu dvogodišnjeg istraživanja i rezultata ranijih terenski istraživanja identifikovana su četiri područja na kojima postoje populacije ovih vrsta: Deransko jezero (jedino poznato stanište vrste Lindenija tetraphylla na kojem je potvrđeno razmnožavanje vrste), Studenačko polje (Cordulegaster heros), Ljubuško polje (Coenagrion ornatum i Cordulegaster heros) i Trebižat (Coenagrion ornatum). U narednom periodu planirano je da se nastavi istraživanje na identifikovanim područjima, kao i drugim područjima Hercegovine.

IMG 5410

  Larva vrste Corduelegaster heros

ornatum

 

Coenagrion ornatum u Ljubuškom polju 

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba