vrhlogoslogo SOD napis-slo

Nacionalna konsultativna radionica za srednjoročnu procjenu CEPF ulaganja za biodiverzitet - Faza II

cepf mostar 2017U Hotelu “MOSTAR” u Mostaru 25. maja je održana Nacionalna konsultativna radionica za srednjoročnu procjenu CEPF ulaganja za biodiverzitet - Faza II. U okviru radionice prezentiran je i projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“ koji je u prethodnom periodu realizovalo Udruženje BIO.LOG u saradnji sa Slovenskim odonatološkim društvom. Uz rezultate projekta prezentirane su i rezultati praćenja stanja identifikovanih populacija ugroženih vrsta vilinih konjica, a koje članovi Udruženja provode i nakon završetka projekta.

Radionicu, u kojoj su osim dobitnika grantova u prvoj fazi, prisustvovali i predstavnici nadležnih kantonalnih i entitetskih ministarstava i drugih stručnih institucija, je u ime CEPF-a organizovao Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu.

Cilj radionice bio je da se sa svim zainteresovanim stranama prodiskutuje i izvrši procjena CEPF ulaganja u BiH, te da se razmjene iskustva stečena u prethodnom periodu. Tokom radionice učesnici su se upoznali i sa novom CEPF Strategijom i planom ulaganja u BiH i područje Mediterana u fazi II (period od 2017. do 2022. godine).

Pored toga naglašen je i značaj saradnje i umrežavanje organizacija civilnog društva i saradnja sa institucijama na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, a učesnici su informisani i o odluci prema kojoj će organizacija BirdLIFE International biti regionalni implementacioni tim i u narednom projektom periodu.

1.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.JPG19.JPG2.jpg20.JPG21.JPG22.jpg23.jpg3.jpg4.JPG5.jpg6.JPG7.JPG8.jpg9.JPG
Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“ - Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo -
Bosna i Hercegovina
info@biolog.ba
http://www.biolog.ba